1.r (ZS) BB01 Fyzika

Obecné informace

Studijní literatura

21.09.2011 12:14
  Studijní literatura z fyziky pro kombinované studium  Studijní literatura:  Základní literatura: Koktavý B.: Mechanika hmotného bodu Učební text pro studenty distančního a denního studia CERM Brno, 1995, VUTIUM Brno,...

Kontrolní testy

21.09.2011 12:13
  Kontrolní testy BB01 kombinované studium Kontrolní test č. 1 Test z učebního textu „Mechanika hmotného bodu“: a) Odpovězte písemně na kontrolní otázky v kapitole 2: str.14(1-8); str.28(1-11); str.38(1-11). b) Vypracujte řešení šesti příkladů uvedených v...

Požadovaný rozsah látky

21.09.2011 12:12
  Osnova BB01 - kombinované studium (Požadovaný rozsah látky) ÚVOD 01. Význam a rozdělení fyziky 02. Hmota, látka, pole 03. Fyzikální veličiny MECHANIKA Kinematika hmotného bodu 04. Pohyb hmotného bodu 05. Okamžitá rychlost 06. Okamžité...

01.Fyzika - Mechanické kmitání a vlnění (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:34
Tento dokument je důvěrný !

02.Fyzika - Mechanika deformovatelných těles (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:34
Tento dokument je důvěrný !