Informatika (BU01) - souhrn

22.09.2011 16:03

Veškeré podklady pro výuku pokyny ke studiu naleznete v e-learningovém systému FAST na adrese https://moodle.fce.vutbr.cz

  • Nejprve musíte být zaregistrování v této rozvrhové jednotce, a teprve potom vám kurz moodle zpřístupním.
  • Do moodlu se přihlašujete stejně jako do intranetu FAST a kurz by se vám měl po přihlášení objevit v seznamu možných kurzů.
  • Pozor!! Přelévání studentů z rozvrhové jednotky do moodlu není automatické. Na začátku semestru to dělám jednou denně, později jednou za týden. Buďte proto trošku trpěliví.