Jak se stát členem.

13.01.2012 10:36
Každý, kdo chce dostávat dokumenty uvedené ve VIP zóně musí být tzv. "členem". Jde o bezpečnostní opatření, které bylo nutné zavést pro ochranu dokumentů před jejich případným zneužitím a také pro ochranu autorských práv. Každý kdo se chce stát naším tzv. "členem" musí splňovat 3 základní podmínky a sice:
1.Musí chtít se stát naším "členem" a SPOLUPRACOVAT s naší skupinou. (Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí !!!) Za spolupráci se nepovažuje, když si někdo nechává pouze posílat dokumenty !!! 
2.Musí být ve studijní skupině BK1VS1 nebo BK2VS1 - eventuelně i v jiné, (například CŽV, ale v tom případě musí mít zapsanou část předmětů z některé této studijní skupiny).
3.Musí dodržovat diskrétnost a nikde nezveřejňovat nebo nijak jinak šířit zaslané dokumenty !!!
Členství automaticky zaniká porušením některého z těchto pravidel.
 

Žádost o členství se posílá e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v pravém horním rohu těchto stránek a musí být poslána z osobního (ne fakultního) e-mailu žadatele !