Obsahová náplň

21.09.2011 12:57

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

Kombinované studium – obsahová náplň viz intranet FAST (katalog předmětů)

 

Obsahová náplň a časový harmonogram

 

1.         Úvod do stavitelství a architektura

      Druhy pozemních staveb funkční a provozní požadavky na jednotlivé druhy staveb      z hlediska užívání.

            Základní určování rozměrů a parametrů.

            Stavební zákon – územně plánovací dokumentace, dokumentace staveb.

            Normy, modulová koordinace, a geometrická přesnost ve výstavbě.

2.         Základní stavební systémy budov.

            Okolní vlivy na architektonický a konstrukční návrh stavby.

            Budova – základní názvosloví, konstrukční celky (příp. konstrukce),funkční řešení staveb.

            Stavební systémy stěnové, skeletové a  prostorové buňky.

            Zatížení stavebních konstrukcí. Působení nosných konstrukcí na základovou půdu,      dilatace staveb.

            Tepelně technické vlastnosti stavby. Zvukově izolační funkce. Bezbariérový provoz.

3.-4.    Svislé nosné konstrukce – stěny zděné, monolitické, montované.

            Druhy zdiva. Spojující hmoty. Dilatace.

            Tvárnicové zdivo.

            Stavební úpravy ve zdivu – ztužující věnce, překlady.

5.-6.    Vodorovné nosné konstrukce. Stropy monolitické, montované.

7.         Nenosné obvodové zdivo, příčky, komíny, obvod pláště zděné, montované.

8.         Skeletové stavby – Ž.B. monolitické, montované, ocelové, kombinované, základní  systémové rozlišení, dilatace.

9.         Schody – druhy, tvary, konstrukční uspořádání, parametry, zábradlí. Rampy, žebříky, výtahy.

10.       Založení stavby – plošné základy (piloty jen zmínit – viz. mechanika zemin).

11.–12. Střechy

            Šikmé střechy – krovové konstrukce, stojatá stolice, hambálková soustava.

            Ploché střechy– jednoplášťová, dvouplášťová, základní funkční rozlišení.

            Krytiny.

13.       Izolace, podlahy, povrchové úpravy.

 

STUDIJNÍ  MATERIÁLY:

1) Studijní opory – viz intranet fakulty stavební

2) Literatura:

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I, a II, VUT Brno, 1993,1994, Ostrava,2005,

Moudrý, I., Novotný, M., Spáčil, M., Škramlik, J.: Pozemní stavitelství I, VUT Brno, 1998,

Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10, ČVUT Praha, 2005,

Maceková, V.: Pozemní stavitelství II (S), Modul 01,02,03

Klimešová, J.: Nauka o pozemních stavbách, Modul M01

3) Doporučená literatura:

Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy, Základní konstrukce: GRADA, 2003,

Maceková V.,Vlček M. Základání staveb, ERA Brno, 2004,

Normy, ČSN, ISO ....