Požadavky na seminární práci

21.09.2011 12:50

Požadavky na seminární práci:

 

Formální úprava seminární práce:

 

 • úprava titulní stránky práce
 • editovací jazyk, velikost písma
 • okraje 2,5 cm, řádkování 1,5
 • obsah a členění práce
 • uvedení přehledu literárních pramenů (norma ISO 690)
 • citace pramenů a dalších údajů (norma ISO 690)
 • celková kompletace práce (knihařské provedení práce)

 

Logická struktura práce:

 • cíl práce
 • použité metody práce
 • dílčí závěry práce
 • výsledky práce
 • celkové závěry (zhodnocení) a závěrečná doporučení

 

Rozsah práce: min. 10 stran

 

Termín odevzdání práce: 10.12.2011

 

Poznámka:

 • klíčové pojmy a jejich definice
 • otázky k diskusi a zamyšlení
 • aktuální údaje a fakta
 • analýza dané problematiky
 • vlastní názory studenta