Úvodní informace

20.09.2011 10:49

Základy informatiky pro kombinovanou formu studia
v předmětech BU01 a GU01

Základní informace

Předmět BU01 zahrnuje teoretický základ informatiky a praktickou část, ve které byste měli zvládnout práci v Excelu. V průběhu semestru byste měli prostudovat teoretické texty ze základů informatiky (hardware, operační systémy, sítě, internet a bezpečnost, počítačová grafika, základy typografie). V těchto textech naleznete i příklady otázek, které se vyskytují v závěrečném testu u zápočtu.

Předmět GU01 zahrnuje pouze praktickou část, ve které byste měli zvládnout práci v Excelu.

Tento kurz vás provede základními dovednostmi při práci s tabulkovým kalkulátorem (MS Excel). V jeho závěru byste měli zvládnout vytváření tabulek (plnění, formátování), vhodně používat vestavěné funkce k vytváření výpočtových vzorců a údaje tabulek vhodně prezentovat ve formě grafů. V závěrečné části budou naznačeny i další možnosti Excelu (kontingenční tabulky, řešitel...).

Literatura

 • Texty pro teoretickou část předmětu BU01 najdete v intranetu (Materiály / Studijní opory FAST), pokud si předplatíte učební texty.
 • Můžete nahlédnout i do materiálů pro studenty denního studia ve veřejné části fakultního webu v sekci studium. (odkaz na Moodlu - po přihlášení)
 • Pro Excel budou můžete používat libovolnou učebnici Excelu. Některé partie budou stručně popsány na stránkách kurzu.
  Úkoly v kurzu předpokládají, že používáte Office 2007 resp. Office 2010. Pokud budete pracovat ve starším Excelu, není to na závadu, ale mohou být problémy u zápočtu, protože v našich učebnách už starší verze Excelu nejsou. Tuto situaci lze řešit tak, že si přinesete vlastní notebooky. Podrobnosti naleznete v poslední sekci Zápočet. Učební texty pro starší Excel naleznete například (na Moodlu - po přihlášení).

Organizace semestru

konzultace

 • 1. (povinná) konzultace 16. září 2011 – informace o předmětu.
 • Nepovinné konzultace (14. a 15. října, 11. a 12. listopadu, 9. a 10. prosince 2011) – individuální konzultace k problémům s domácími pracemi. Na tyto konzultace se hlásíte sami přes intranet zhruba týden před termínem jako na speciální konzultaci.
  Na konzultacích není žádný výklad, předpokládám, že pokud potřebujete, tak přijdete konzultovat svoje konkrétní problémy.

požadavky k zápočtu

 • Zde v moodlu odevzdané a schválené (= opravené, obodované) samostatné práce (4 za semestr).
  Poznámka 1: Termíny odevzdání u jednotlivých úloh jsou pouze orientační. Nic nebrání tomu, abyste úlohy odevzdávali dříve nebo naopak po termínu.
  Poznámka 2: Jestliže máte úlohu obodovanou, znamená to, že úlohu beru jako hotovou, a neposílejte další opravy. Připomínky jsou jen pro „vaše dobro“. Nemám časové kapacity na to, abych každou práci opravovala několikrát.
 • Prezenční zápočet u počítače:
  • Pro předmět BU01 teoretický test z učebních materiálů a praktický test z Excelu.
  • Pro předmět GU01 praktický test z Excelu.

Podrobnosti o zápočtu a zadání samostatné práce jsou v posledních sekcích.

Práce v e-learningovém kurzu

Kurz obsahuje základní látku Excelu rozčleněnou do 7 sekcí (Ovládání Excelu, Formátování tabulky, Vzorce, Grafy, Rošiřující informace, Samostatná práce a Zápočet). Sekce se budou postupně zobrazovat tak, abyste mohli postupně studovat a vypracovávat domácí úkoly z jednotlivých sekcí. U každé sekce bude stručný popis potřebných prostředků Excelu, většinou nějaká vzorová úloha a zadání samostatného úkolu.

 • Materiál (prezentace) z první konzultace

1

Základy ovládání Excelu

Co byste měli zvládnout?

 • Orientaci v sešitu Excelu
  • Přesun mezi buňkami. Rychlý přesun na začátek (konec) tabulky.
  • Výběr buňky a oblastí buněk (i nespojitých)
    
  • Práci s listy (přidat/odebrat/přesunout list, přejmenovat list, uložit list do samostatného souboru.
 • Orientaci v nabídkách a v pásech karet – co kde najdu.
 • zamyšlený Přečtěte si:
   

 • Základy ovládání Excelu 2007 (2010) - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • Přehled karet a jejich obsahu - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
Ukázat pouze téma 1
 
2

Formátování tabulek

Co byste měli zvládnout

Stručně řečeno: Udělat pěknou tabulku a upravit její vzhled. Pro technika toto sice není stěžejní znalost, ale na formátování se naučíte pracovat s programem, hledat v panelech nástrojů či kontextovém menu.

 • Zadat do tabulky všechny druhy dat (čísla, texty, data).
 • Upravit vzhled čísel (desetinná místa, způsob zobrazení data, jednotky…
 • Nastavit zarovnání obsahu buněk.
 • Upravit barevné řešení a ohraničení buněk.
 • Použít podmíněný formát (ve variantě bez vzorců).
 • Nastavit ověřování dat při zadávání.
 
 • Přečtěte si:
   

 • Formátování číselných údajů - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • Podmíněné formátování - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • překvapení Úlohy k procvičení:
   

 • První tabulka v Excelu (denní rozvrh) - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • Formátování podruhé (geometrie první část) - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • mrknout První samostatná práce
   

 • Samostatná práce na formátování Úkol - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)

 

3

Vzorce — výpočty v tabulkách

Z hlediska praxe jsou vzorce to nejdůležitější, co byste se měli naučit. Snažte se pochopit, jak se vzorce vytváří a pokoušejte se své znalosti aplikovat na vlastní problematiku.

Co byste měli zvládnout?

 • Najít a použít vestavěnou funkci.
 • Vytvořit vlastní vzorec.
 • Správně sestavit vzorec i s použitím vnořených funkcí.
 • Správně připravit vzorce tak, aby je bylo možné v co největší míře kopírovat. Rozpoznat, kdy je potřeba použít který typ adresace buněk – absolutní, relativní a smíšené adresy.
 • zamyšlený Přečtěte si:
   

 • Stručně o vzorcích a adresaci buněk ve vzorcích - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • překvapení Vzorové úlohy a úlohy k procvičení:
   

 • Bankovní operace Studijní materiál - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • Peníze na výplaty Studijní materiál - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • Geometrie druhá část (vzorce) - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • Hrátky s matematikou - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)
 • Druhá samostatná práce
   

 • Samostatná práce vzorce Úkol - soubor je na Moodleu (přístup po přihlášení)

 

Ukázat pouze téma 2