Zpracování tabulek a výkresů

21.09.2011 13:02

ZPRACOVÁNÍ  TABULEK  A  VÝKRESŮ

 

Úkol 1.

  1. tabulka:            Do horní části tabulky nakreslete hygienický prostor bytu (WC a                                koupelny), ve kterém bydlíte.

                                   Zakótujte i s rozměry zařizovacích předmětů.

                                   Do spodní části tabulky opravte rozměry nebo zakreslete svoji                                                představu (WC a koupelny), ale v reálných rozměrech (nepřehnané                            velikosti ploch).

Vše kreslete dle posledních doporučených norem ČSN a vyhlášek, použijte lit.[13,17,18].

 

  1. tabulka:            Zakreslete kuchyň i se stolováním.

                             Postupujte obdobně jak u 1.tabulky.

 

  1. tabulka:            Zakreslete hygienické prostory i s kuchyní (kuchyňským koutem) pro              osoby s omezenou schopností pohybu.

                             Použijte lit.[14, 15, 17].

 

Úkol 2.

Nakreslete od ruky, tužkou, na kancelářské papíry  F A4  v  M 1:50 okna, dveře a vrata v půdorysu a řezu. Vše zakótujte, zakreslete překlady nad otvory, kresbu doplňte odkazy na výrobky.

 

1.   tabulka:            a) Zakreslete okno jednoduché  s dvojsklem 1500/1350 mm ve zdivu                                        z tvárnic Porotherm tl. 450mm, ostění, nadpraží a poprsník lícovaný,                                     poprsník výšky 900 mm.

                             b) Zakreslete okno zdvojené  1000/1500 mm ve zdivu z tvárnic                                                  Porotherm tl. 300 mm, ostění, nadpraží a poprsník lícovaný, výška                                       poprsníku 950 mm.

                              c) Zakreslete okno dvojité  1500/1500 mm ve zdivu z cihel plných tl.                              450 mm, zalomené ostění a nadpraží, poprsník odsazený, tl. 300 mm,                                      výška 900 mm.

 

2.   tabulka:            a) Zakreslete dveře jednokřídlové, otvíravé levé, velikosti 800/1970                               bez prahu, v příčce tloušťky 125 mm, v ocelové zárubni, vzdálené od                                        nosné zdi z tvárnic Porotherm tl. 450mm 2,5 m.

                             b) Zakreslete dveře dvoukřídlové, otvíravé pravé velikosti 1500/2100, 

                                 asymetrické pravé křídlo šířky 800mm, v obkladové dřevěné zárubni,                                     v nosné stěně tl. 450mm, s podlahovou lištou.

                             c) Zakreslete dveře jednokřídlové, otvíravé v ocelové zárubni velikosti                                        900/1970, s prahem, levé, umístěné v otvoru 2200/2100 ve střední                                      nosné zdi tl. 300 mm, tl. příčky 75 mm.

 

3.   tabulka:            a) Zakreslete dřevěné okno zdvojené 1500/1500 s balkónovými                                                zdvojenými levými dveřmi 1000/2400, osazené do vnějšího zdiva                              z tvárnic Porotherm tl. 450mm. Poprsník okna je 900 mm.

                             b) Zakreslete vrata výklopná s dorazem u podlahy  rozměru 2000/2100                                     v ocelové zárubni, umístěné do zdiva  z tvárnic Porotherm tl. 450mm.

                             c) Zakreslete vrata dvoukřídlová rozměru 2500/2100 v ocelové zárubni,

                                 umístěné do zdiva  z tvárnic Porotherm tl. 450mm.

 

Návod pro kreslení oken, dveří a vrat najdete ve Studijních oporách BH02 - Nauka o pozemních stavbách: Klimešová, J. M01- Nauka o pozemních stavbách, str. 45-52.

Úpravu tabulek použijte ze str. 51,52.

 

Úkol 3. – výkres č.1

Pro zakreslení volte byt nebo rodinný domek, ve kterém bydlíte.

Půdorys a řez musí obsahovat schodiště -  počet stupňů si před zakreslením spočítejte.

Do svislého řezu objektem zakreslíte orientačně i základy a střechu (plochou jednoplášťovou nebo jednoduchou konstrukci krovu vaznicové nebo hambálkové soustavy). Konstrukci a skladbu střechy volte z lit.: Fajkoš,A.  Střechy.

 

 

Úkol 4. – výkres č.2

Použijte monolitický konstrukční systém skeletový, obvodový plášť zvolte zděný předsazený před skelet nebo částečně zapuštěný.

Pro zakreslení dispozice volte jedno podlaží jednoduché administrativní budovy. V půdorysu budou zakresleny společné hygienické prostory pro muže a pro ženy viz  lit. [17], hygienická kabina pro osoby s omezenou schopností pohybu viz lit [15], úklidová místnost. Ostatní místnosti zakreslete libovolně.

 

Pro úkol 3. a 4. použijte konstrukční materiály z katalogů firem, např. POROTHERM, HURDIS, …

Pro zakreslení výkresů je nutné ovládat  lit. [5.6.7.18].