2.r (ZS) BI02 Zkušebnictví a technologie

01.Zkušebnictví a technologie - Technologie betonu a stavební keramika (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 08:59
Tento dokument je důvěrný !

02.Zkušebnictví a technologie - Stavební zkušebnictví (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 08:59
Tento dokument je důvěrný !

03.Zkušebnictví a technologie - Radiační defektoskopie (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 09:00
 Tento dokument je důvěrný !

04.Zkušebnictví a technologie - Laboratorní cvičení (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 09:00
Tento dokument je důvěrný !