1.r (ZS) BF01 Geologie

Obecné informace

Kontrolní otázky k zápočtu

21.09.2011 10:35
Kontrolní otázky k zápočtu:   (Skripta Geologie - Učební texty pro studenty kombinovaného a denního studia Prof.RNDr. Milena Šamalíková, CSc., RNDr. Jiří Locker, RNDr. Pavel Pospíšil)   01. Jaké jsou fáze vzniku sedimentů ? 02. Jak se dělí klastické sedimenty podle...

Okruhy otázek ke zkoušce

21.09.2011 09:58
OKRUHY OTÁZEK Z PŘEDMĚTU   MECHANIKA ZEMIN   pro 2. ročník       Zemina jako trojfázové prostředí Vznik zemin (zvětrávání, transport, sedimentace) Obsah pevné fáze Velikost částic pevné fáze Mineralogické...

01.Geologie - Základy petrologie (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:42
Tento dokument je důvěrný !

02.Geologie - Základy všeobecné a inženýrské geologie a hydrogeologie (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:42
Tento dokument je důvěrný !

03.Geologie - Základy regionální geologie ČR (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:43
Tento dokument je důvěrný !