Novinky

Anketa

20.04.2012 10:09
Na konec úvodní stránky byla přidána nová anketa.

Jak se stát členem.

13.01.2012 10:36
Každý, kdo chce dostávat dokumenty uvedené ve VIP zóně musí být tzv. "členem". Jde o bezpečnostní opatření, které bylo nutné zavést pro ochranu dokumentů před jejich případným zneužitím a také pro ochranu autorských práv. Každý kdo se chce stát naším tzv. "členem" musí splňovat 3 základní...

Zóna VIP

06.11.2011 11:44
Byly přidány nové dokumenty a připravují se další. Při žádostech o zaslání dokumentů uvádějte prosím ty názvy, které jsou uvedeny ve VIP zóně.

Nová rubrika Zóna VIP

03.11.2011 09:45
Byla zavedena nová rubrika Zóna VIP, která je určena pouze pro členy našeho tzv. "klubu". Případní další zájemci o "členství" se musí přihlásit.

Informatika (BU01) - souhrn

22.09.2011 16:03
Veškeré podklady pro výuku pokyny ke studiu naleznete v e-learningovém systému FAST na adrese https://moodle.fce.vutbr.cz Nejprve musíte být zaregistrování v této rozvrhové jednotce, a teprve potom vám kurz moodle zpřístupním. Do moodlu se přihlašujete stejně jako do intranetu FAST a kurz...

Geologie (BF01) - souhrn

22.09.2011 16:01
Podmínky zápočtu: Seminární práce - vypracované odpovědi na otázky ze skript Geologie pro stavební inženýry, str.42, 79 a 85. Seminární práci lze odeslat emailem na adresu erbenova.a@fce.vutbr.cz nebo odevzdat osobně, nejpozději v den konání zkoušky. Tematické okruhy ke zkoušce: Význam...