Studijní materiály

Skripta

Geologie pro stavební inženýry

21.09.2011 10:51
ÚVOD GEOLOGIE je jednou z přírodních věd, která studuje složení, stavbu a vývoj zemské kůry. Dnes se rozsah výzkumu rozšířil na celou Zemi jako planetu. Geologie zkoumá procesy, které na ni působily po celou dobu jejího vývoje. Zabývá se fyzikálními silami (geofyzika), chemickým složením...

Učební opory FAST

Studijní opory z dřívějších let - staré označení

29.09.2011 11:55
Z kapacitních důvodů je zde uveden pouze seznam.   BA01 - Matematika I - 01.Základy lineární algebry BA01 - Matematika I - 02.Lineární prostory a operátory BA01 - Matematika I - 03.Vektorová algebra a analytická geometrie BA01 - Matematika I - 04.Analytická geometrie křivek a ploch...