1.r (ZS) BU01 Informatika

Obecné informace

Úvodní informace

20.09.2011 10:49
Základy informatiky pro kombinovanou formu studia v předmětech BU01 a GU01 Základní informace Předmět BU01 zahrnuje teoretický základ informatiky a praktickou část, ve které byste měli zvládnout práci v Excelu. V průběhu semestru byste měli prostudovat teoretické texty ze základů...

01.Informatika - Počítačové a operační systémy (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:37
Tento dokument je důvěrný !

02.Informatika - Počítačové sítě (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:39
Tento dokument je důvěrný !

03.Informatika - Technologie internetu (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:40
Tento dokument je důvěrný !

04.Informatika - Bezpečnost operačního systému a síťové komunikace (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:42
Tento dokument je důvěrný !

05.Informatika - Počítačová grafika (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:44
Tento dokument je důvěrný !

06.Informatika - Typografie a zpracování textu na počítači (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:47
Tento dokument je důvěrný !

07.Informatika - Zpracování hromadných dat na počítači (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

23.01.2012 10:49
Tento dokument je důvěrný !