1.r (ZS) BV01 Ekonomie

Obecné informace

Požadavky na seminární práci

21.09.2011 12:50
Požadavky na seminární práci:   Formální úprava seminární práce:   úprava titulní stránky práce editovací jazyk, velikost písma okraje 2,5 cm, řádkování 1,5 obsah a členění práce uvedení přehledu literárních pramenů (norma ISO 690) citace pramenů a dalších...

Obsahové zaměření seminárních prací

21.09.2011 12:22
Obsahové zaměření seminárních prací: Témata seminárních prací bodou korespondovat s obsahovým zaměřením výuky. Seminární práce mohou být zaměřeny:   1.literárně - zpracování literárního díla významného ekonomického autora minulosti či současnosti. Obsahem seminární práce bude vlastní...

01.Ekonomie - Základy Ekonomie 1 (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

28.01.2012 14:53
Tento dokument je důvěrný !