1.r (ZS) BA06 Matematika I/1

Obecné informace

Požadavky ke zkoušce

20.09.2011 11:30
Písemná část zkoušky předmětu BA06 bude v trvání 90 minut a bude obsahovat 3 příklady ze dvou okruhů (zpravidla dva příklady z 1. okruhu a jeden příklad z 2. okruhu, ale může se stát i opak): 1. Funkce jedné proměnné - Rozklad racionální funkce v parciální zlomky. - Výpočet derivace...

Úvodní informace

20.09.2011 11:27
                             Matematika, 1.ročník, zimní semestr – BA06 kombinované studium, 2011/2012 FAST   Výuku zajišťuje: Ústav...

01.Matematika I - Základy lineární algebry (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:57
Tento dokument je důvěrný !

02.Matematika I - Lineární prostory a operátory (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:58
Tento dokument je důvěrný !

03.Matematika I - Vektorová algebra a analytická geometrie (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:58
Tento dokument je důvěrný !

04.Matematika I - Analytická geometrie křivek a ploch technické praxe (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:59
Tento dokument je důvěrný !

05.Matematika I - Diferenciální počet I (Derivace funkce) (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 09:59
Tento dokument je důvěrný !

06.Matematika I - Diferenciální počet I (Limita a spojitost funkce) (učební text)

Pro všechny (i nečleny).

24.01.2012 10:00
Tento dokument je důvěrný !