Instrukce pro studium

20.09.2011 11:11

Kombinované studium

BG01 - Dějiny architektury školní rok 2011/2012 – zimní semestr

1. ročníku VS, ukončení – zápočet

Instrukce pro odevzdání semestrální práce, absolvování zápočtového testu

a udělení zápočtu v akademickém roce 2011/2012

· Termíny odevzdání zápočtové semestrální práce jsou 9.12.2011 a 6.1.2012 vždy

ve 13:00 v učeb. D405

· Termíny konání zápočtového testu: 9.12.2009 a 6.1.2010 ve 14:00.

· Termíny zápočtových testů budou vypsány v intranetu i s uvedením

Učebny, ve které bude test probíhat. Na termín zápočtu je bezpodmíneč nutné

se prostřednictvím intranetu ihlásit

· Rozsah předmětu BG01 k nastudování:

1. Pravěk, starověk - architektura Egypta, Mezopotámie, egejská kultura

2. Antická architektura Řecka

3. Antická architektura Říma

4. Ranná křesťanská, architektura byzantská

5. Architektura předrománská a románská

6. Architektura gotická

7. Renesanní architektura

8. Barokní architektura

9. Klasicismus a romantismus

10. Architektura období historismu

11. Secese, český kubismus, individualistická moderna

12. Architektura meziváleného období

13. Architektura po 2. světové válce po současnost

· Okruhy testových otázek jsou uvedeny v souboru „otazkyBG01_2011.pdf“

· podmínkou pro účast na nepovinných konzultacích je přihlášení se na

termín „speciální konzultace“ přes intranet.

vyučující:

Ing. arch. Ladislava Foretníková

foretnikova.l@fce.vutbr.cz

tel.: 541 147 414