Obsahové zaměření seminárních prací

21.09.2011 12:22

Obsahové zaměření seminárních prací:

Témata seminárních prací bodou korespondovat s obsahovým zaměřením výuky. Seminární práce mohou být zaměřeny:

 

1.literárně - zpracování literárního díla významného ekonomického autora minulosti či současnosti. Obsahem seminární práce bude vlastní hodnocení konkrétního díla či myšlenkového odkazu autora, jeho významu pro dnešek, event. úvaha o autorově přínosu pro rozvoj ekonomického myšlení atd.

 

2.teoreticky - teoretické zpracování některého dílčího problému z oblasti ekonomie

 

3.kombinovaně - jde o seminární práci obsahující teoretické aspekty popisované problematiky a druhé části práce bude tato problematika přiblížena na příkladech z praxe.