Podle předmětů (řazeno abecedně)

22.09.2011 16:38

Dějiny architektury a stavitelství (BG01)

Ing.arch.Ladislava Foretníková

E-mail: foretnikova.l@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 414

Kancelář: D404

 

Ekonomie (BV01)

Doc.Ing.Jiří Blažek, CSc.

E-mail: blazek.j@fce.vutbr.cz

           blazek@law.muni.cz

Telefon VUT: +420 541 148 638

Kancelář: U4-213

 

Fyzika (BB01)

Doc.Ing.Marta Kořenská, CSc.

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 657

Kancelář: Z120

 

Geologie (BF01)

Mgr.Alexandra Erbenová, Ph.D.

E-mail: erbenova.a@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 233

Kancelář: B303

 

Informatika (BU01)

RNDr.Helena Novotná

E-mail: novotna.h@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 260

Kancelář: B420

 

Matematika (BA06)

RNDr.Helena Koutková, CSc.

E-mail: koutkova.h@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 615

Kancelář: Z

RNDr.Květoslava Prudilová

E-mail: prudilova.k@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 617

Kancelář: Z223

 

Nauka o pozemních stavbách (BH02)

Ing.Miroslav Spáčil, CSc.

E-mail: spacil.m@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 447

Kancelář: D222

Ing.František Vajkay

E-mail: vajkay.f@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 147 441

Kancelář: D216

Ing.Lukáš Daněk, Ph.D.

E-mail: danek.l@fce.vutbr.cz

Telefon VUT: +420 541 14...

Kancelář: D426