Podmínky pro udělení zápočtu

20.09.2011 11:01

Kombinované studium

BG01 - Dějiny architektury školní rok 2011/2012 – zimní semestr

1. ročníku VS, ukončení – zápočet

____________________________________________________________

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU

I. Účast na povinné konzultaci dne 16.9.2011

II. Úspěšně vypracovaný závěrečný test

- zaměřený na ovládnutí základních pojmů, užívaných

v odborné terminologii a na pehled ve vývoji architektury od starověku po současnost

III. Vypracování a odevzdání graficky pijatelně adjustovaného elaborátu „Antická

tradice evropských stavebních kultur“

1. ANTICKÁ ARCHITEKTURA

DÓRSKÝ ŘÁD – pohled a řez, základní nomenklatura architektonických článků

2. ANTICKÁ ARCHITEKTURA

IÓNSKÝ ŘÁD – pohled a řez řádu atticko a asijsko-iónského, základní

nomenklatura architektonických článků

3. ANTICKÁ ARCHITEKTURA

a) KORINTSKÝ ŘÁD – sloupová hlavice, půdorysný řez sloupem

b) TOSKÁNSKÝ ŘÁD – pohled

4. ANTICKÁ ARCHITEKTURA

a) SCHÉMA CHRÁMOVÉHO PRŮČELÍ v dórském řádu

b) NÁZVY TYPŮ CHRÁMŮ podle (počtu sloupů v průčelí a podle způsobu

řazení sloupů)

5. ANTICKÁ ARCHITEKTURA

a) VYSOKÝ A PATROVÝ ŘÁD, SUPERPOZICE ŘÁDŮ - pohled

b) SPOJENÍ ARCHITEKTURY OBLOUKOVÉ S ARCHITRÁVOVOU – půdorys

a prostorový pohled

6. ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

VÁZANÝ SYSTÉM ROMÁNSKÉ BASILIKY – půdorys, řez a pohled

7. GOTICKÁ ARCHITEKTURA

a) STAVBA KATEDRÁLNÍHO TYPU – příčný a podélný řez v šířce jednoho

pole v hlavní lodi, odpovídající úsek s opěráky ve venkovním pohledu

b) GOTICKÝ SÍ OVÝ CHRÁM – půdorysná skladba a příčný řez

8. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA

RUSTIKOVÝ A AEDIKULOVÝ PORTÁL

9. BAROKNÍ ARCHITEKTURA – dynamické baroko - Šternberská zámecká kaple

ve Smiicích (GIOVANNI SANTINI ) – půdorys + schéma protikladných

výsledků expanze vnitního a vnějšího prostoru (Syrový - Architektura svědectví dob).

Obrázky, nakreslené tužkou nebo perem, doprovázené legendou, budou vypracovány na

samostatných listech formátu A4 (na neprůhledném papíru), podle ilustrací v doporučené

literatuře. Budou svázány v deskách s nápisem, obsahujícím jméno a příjmení autora, název práce

„ANTICKÁ TRADICE EVROPSKÝCH STAVEBNÍCH KULTUR“, označení studijní skupiny a

ročník, FAST VUT Brno 2011.

V obsahu budou uvedeny názvy jednotlivých tabulek s odkazem na čísla listů.

Ing. arch. Ladislava Foretníková

V Brně dne 29. srpna 2011