Vítejte na našem společném webu určeném pro kombinované studium:

Technická poznámka:

V jednotlivých rubrikách je vždy nutné pro zobrazení celého textu kliknout na modrý, podtržený odkaz ! Rubriky jsou průběžně doplňovány !

Pro vzájemnou komunikaci slouží "Kniha návštěv", kde může naprosto každý napsat svůj názor.

Rubrika "zóna VIP" je určena pro tzv. naše "členy" a je rozdělena na jednotlivé ročníky a každý ročník na zimní a letní semestr.

Při žádostech o dokumenty uvádějte přesný název dokumentu a rubriku, ve které se nachází !

Motto:

Základním cílem těchto stránek je vzájemná spolupráce všech našich tzv."členů" (studujících na kombinovaném studiu) a zejména jejich nezištná pomoc všem těm, kteří ve studiu takříkajíc tápou, něčemu nerozumí nebo z časových důvodů nestíhají. Pouze a výhradně pro tento účel také slouží dokumenty uvedené ve VIP zóně a v žádném případě tyto dokumenty nejsou určeny pro ty, kteří si pouze chtějí usnadnit práci !!!

 

Žádost (návrh) :

Vzhledem k velkému počtu zájemců (členů) je nutné udělat některé změny a rozšířit počet "správců", takže byl by někdo ochoten vzít si na starost a v podstatě samostatně "řídit" (nebo starat se o) jednotlivé studijní skupiny v každém ročníku? Kdo by měl zájem, ať se ozve na kontaktní adrese.

 

Poznámka:

Návod jak se stát tzv. "členem" je uveden v kolonce "Novinky".

Dějiny architektury a stavitelství:

Panují jisté nejasnosti ohledně otázky č.9 z dějin architektury, takže - půdorys Šternberské zámecké kaple (někdy označované jako kostel "Zjevení Páně" nebo kostel "Tří králů") ve Smiřicích má tento tvar.

Pro statické výpočty a dimenzování konstrukcí jsou k dispozici různé "výpočetní pomůcky" (velice dobře zpracované v Excelu !) a to sice :

- Výpočetní pomůcka pro posouzení zděné stěny namáhané svislým zatížením, zemním a vodním tlakem.

- Výpočetní pomůcka pro posouzení větrem namáhané zděné stěny, zesílené ve vodorovném směru výztuží MURFOR®.

- Výpočetní pomůcka pro posouzení zděné, vyztužené stěny na poddajném stropu.

- Výpočetní pomůcka pro posouzení nevyztužené zděné stěny, namáhané bočním tlakem (sáním) větru podle Eurokódu 6.

- Výpočetní pomůcka pro posouzení zděného vyztuženého překladu.

- Posouzení spřeženého ocelobetonového stropu.

- Posouzení trámu obdelníkového průřezu (prostý ohyb, jednostranně vyztužený).

- Dimenzování patky sloupu.

- Posouzení obdelníkového průřezu z prostého betonu při mimostředném tlaku.

- Výpočetní pomůcka pro zemní tlaky a ohyb.

Anketa

Jak zvládám studia.

Ano, zatím to celkem zvládám. (30)
52%

Ne, zatím se nějak nechytám. (17)
29%

Tak něco mezi (jde to, ale dře to). (11)
19%

Celkový počet hlasů: 58

Anketa

Vytvořit tzv."balíček" všech vypracovaných dokumentů, které jsou třeba pro každý semestr a tento "balíček" rozesílat?

Mám zájem dostávat automaticky (vždy na začátku semestru) tento "balíček". (67)
97%

Mám zájem, ale jen o část dokumentů z tohoto "balíčku". (1)
1%

Nemám zájem. (1)
1%

Celkový počet hlasů: 69